Į pražią
rozlej

SPINDULYS ESMI BEGALINĖS ŠVIESOS


Spindulys esmi tos begalinės šviesos, kurioje gyvenu, kurioje randasi mano esmė.


Amžinas esmi keleivis, kurs per amžius keliauja ir statosi ant laiko kalvų šventnamį, pasišvęsti Aukščiausiajam.


Amžiai nesustabdys galingojo mano žengimo į bekraštes buvimo sritis, nesą aš taipo jau be pradžios kaip amžiai patys, ir tokia valanda, kuri galėtų man galą apsakyti, niekad neišauš.


Tiktai mano kūną kas kartą man paplėšia mirtis, bet aš, nepasiekamas nykstančių laikų srovės, geriu iš amžino jaunumo šaltinio.


Neišgandinamas yra mano pasiryžimas, ir savo drąsos ir tvirtumo galia aš amžių prieinu slėpinį.


Ir susivokiu slėpiningojoj Aukščiausiojo Gyvybėje, iš kurios amžinai spindi Galia-Išmintis ir Meilė.

br>