Į pražią
rozlej

SAVĘS SUVOKIMAS

Dievas yra gyvybė, meilė, išmintis, esmė, visagalybė, visažinojimas, visa estis!


Aš esu Dievo kūdikis, Dievo pasireiškimas, ir kiekvieną akimirką liejasi jo gyvybė, meilė, išmintis ir galybė į mane ir per mane.


Aš esu neatskiriamas nuo Dievo ir jo įstatymų valdomas. Aš esu dvasia, tobula, šventa, darni.


Niekas negali man pakenkti ar mane susargdinti ar įbauginti, nes dvasia yra Dievas, o Dievas negali sirgti ar ko bijoti


Per šį kūną reiškiasi dabar mano tikrasis Aš.


Dievas veikia manyje, kad norėčiau ir daryčiau, ką jis nori, ir aš tai darau, ir jis negali klysti.


Niekas negali man nesisekti. Viskas turi man sektis.


Nėra blogio! Materijoje nėra tikrenybės, gyvybės nei išminties. Skausmas, ligos, senatvė ir mirtis negali manęs įveikti, nes jie nėra tikri.


Visame pasaulyje nėra nieko, ko aš turėčiau baimintis, nes Tas, kurs manyje, yra didesnis už tą, kuris pasaulyje yra!


br>